Art Clay Silver and Syringe

 

Во оваа работилница учиме како да користиме Art Clay Silver Syringe - Сребрена глина во шприц, со техника која е одлична за украсување и цртање на деликатните дизајни.

Ви советувам стручен вовед со Инструктор во совладување на новите техники и вештини за Art ClaySilver i Art Clay Silver Syringe.

За работилницата не е потребно претходно искуство.

*Teхниката за работа со сребрена глина - Art Clay Silver:

  1. Формирање облик од сребрена глина
  2. Техника на работа со сребрена глина во шприц
  3. Сушење и различни методи на печење
  4. Професионално завршување на проектот
  5. Патинирање

*Материјал за изработка:

- 7 gr. Art Clay Silver
- Art Clay Silver Syringe
- Сулфур за патинирање

*Алатите се обезбедени за користење во работилницата. Свој комплет алати, можете да нарачате после завршување на работлиницата.

*Број на кандидати: 6.
*Времетраење на работилницата: 4 часа.
Нема дополнителни трошоци.
Цена:90 €

*Работилниците можат да се одржат и во Вашиот град.

Условот е да постојат 6 кандидати и да групата сама по себе обезбеди простор за работа.

*Групата, распоредот и местото за одржување на работилницата, се одредуваат во зависност од бројот на пријавените кандидати.

*Работилницата редовно се одржува во Скопје, Београд и Ниш.

Art Clay работилницата и сертифицираните курсеви ги води: Катерина Илиева.

designed by different.com.mk
Total Pageviews: