Art Clay Silver and Gravure

 

Едноставна техника на Гравирање , за украсување и создавање на деликатни дизајни.

Ви советувавам стручен вовед со Инструктор во совладување на новите техники и способности за Art Clay Silver

За работилницата не е потребно претходно искуство.

*Техника на работа со сребрена глина- Art Clay Silver:

  1. Формирање облик од сребрена глина
  2. Техника на гравирање и дизајнирање на глината
  3. Сушење и различни методи на печење
  4. Професионално финализирање на проектот
  5. Патинирање

*Материјалл за изработка:

-7 gr. Art Clay Silver
-сулфур за патинирање

*Алатите се обезбедени за користење во работилницата. Свој комплет алати, можете да нарачате после завршување на работлиницата.

*Број на кандидати: 6.
*Времетраење на работилницата: 3 часа.
Нема дополнителни трошоци.
Цена:80 €

*Работилниците можат да се одржат и во Вашиот град.

Условот е да постојат 6 кандидати и да групата сама по себе обезбеди простор за работа.

*Групата, распоредот и местото за одржување на работилницата, се одредуваат во зависност од бројот на пријавените кандидати.

*Работилницата редовно се одржува во Скопје, Београд и Ниш.

Art Clay работилницата и сертифицираните курсеви ги води: Катерина Илиева.

designed by different.com.mk
Total Pageviews: