Bakarna Glina

 
 

Bakar (Cu) - je metal čiji počeci upotrebe datiraju od 8.000 godine pre Nove Ere.

Namena mu je bila višestruka, počevši od proizvodnje raznovrsnih sečiva, noževa, sekira, mačeva, udica, harpuna, motika, vrhova za strele i koplja pa do vrhunskih skulptura, minijaturnih ornamenata, reljefa, nakita, ogledala... 
Najstarije poznato ogledalo potiče iz starog Egipta (oko 3100 godina pre Hrista) i napravljeno je od čistog bakra. 

Art Clay™ Copper (Umetnička Bakarna Glina) je materijal koji možete koristiti za  izradu nakita i većih komada - skulptura.
Sve više je umetnika koji  rade i  eksperimentišu sa Art Clay ™ Copper , jer je mogućnost kombinovanja sa drugim materijalima i tehnikama obrade neograničena.

Nakon pečenja  Art Clay™ Copper, dobijamo 100% čisti Bakar. 
U ovoj radionici vidljiva je razlika u rukovanju sa Art Clay Copper u odnosu na Art Clay Silver.

Savetujem stručni uvod sa Instruktorom u savladavanju novih tehnika i veština.

Za radionicu nije potrebno prethodno iskustvo. 
Tehnike: 

1.            Oblikovanje,

2.            Tekstura,

3.            Sušenje i turpijanje

4.            Pečenje

5.            Pickling ( odstranjivanje oxidacije )

6.            Poliranje

7.            Patiniranje

8.            Finalna zaštita površine Bakra od oksidacije*Materijal za izradu:

  -10 gr. Art Clay Copper

  -Sulfur za patiniranje

*Alati su obezbeđeni za korišćenje u radionici. 

  Svoj komplet alata, možete naručiti nakon
  završetka radionice.

*Broj polaznika: 6.

*Vreme trajanja radionice:  4 sati.

  Nema dodatnih troškova.

                                                         Cena: 60 

 

*Radionice se mogu održati i u Vašem gradu. 

Uslov je grupa od 6 polaznika i da grupa sama obezbedi prostor za rad.

*Grupe,raspored i mesto održavanja radionica, određuje se u zavisnosti  prijavljenih kandidata.

*Radionice  se redovno drže u Skoplju, Beogradu i Nišu.

 

Art Clay radionice i sertifikovane kurseve vode: 


1. Katerina Ilieva

designed by different.com.mk
Total Pageviews: